fbpx

KiroFizikal

kiro-fizikal-krusevac-bojan-jeremic1

069 22 30 216

FIZIKALNA TERAPIJA

Da li imate neke od sledećih tegoba?

Fizikalna terapija je često alternativa operaciji ili tretmanu jakim lekovima. Usko je povezana sa ortopedijom, traumatologijom, reumatologijom, gerijatrijom, pedijatrijom pa i ginekologijom i urologijom. Savremene generacije aparata za fizikalnu terapiju u poslednjih deset godina prave velike pomake u efikasnosti lečenja.

Tegobe nastaju usled smanjene aktivnosti, dugotrajnog sedenja, rada, stresa i ostalih obeležja savremenog gradskog života.

ELEKTROTERAPIJA

Predstavlja korišćenje brojnih modaliteta električne struje koji se dobijaju pomoću modernih elektronskih uredjaja u terapijske svrhe i čijom se upotrebom smanjuje zapaljenski proces i pomaže da se odstrane faktori koji dovode do bola. Smanjuje se bol i deluje analgetički. Pospešuje regeneraciju perifernih zivaca i osteogenezu (zarastanje) kod preloma kostiju.

LASEROTERAPIJA

Laser je jedan od nezaobilaznih savremenih aparata koji se već dugo primenjuje u medicini. Laserska terapija je bezbolni, neinvazivni metod koji se koristi u lečenju bolnih stanja, povreda, rana, preloma i neuroloških oboljenja. Može se koristiti kada konvencionalne metode fizikalne terapije nisu efikasne ili kod ubrzavanja procesa izlečenja nakon povreda.

MAGNETOTERAPIJA

Magnetoterapija je jedna od retko zaobilaznih metoda fizikalne terapije koja se primenjuje u lečenju pacijenata zahvaljujući široko-obuhvatnom spektru oboljenja koja se ovom procedurom mogu poboljšati i lečiti. Cilj magnetoterapije jeste brži oporavak pacijenata od povreda, ali i poboljšanje kvaliteta života.

ULTRAZVUČNA MASAŽA

Terapija ultrazvukom sastoji se u primeni ultrazvučne energije u svrhu lečenja. Prednost ultrazvuka u odnosu na ostale vrste fizikalne terapije jeste u tome što prodire dublje u tkiva i najviše se absorbuje u ligamentima i tetivama, strukturama sa visokim sadržajem kolagena.

HILT – LASER VISOKOG INTENZITETA

Predstavlja lokalizovanu upotrebu lasera visoke snage koji je i do 50 puta jači od hladnog lasera. Dokazano je da laser daje vrhunske rezultate nakon nekoliko terapija. Primenom HILT-a odnosno lasera visokog intenziteta, postižemo:
-Analgetski efekat (trenutno I dugotrajno oslobađa bola)
-Biostimulativni efekat (ubrzano lečenje kompletnog tkiva muskuloskeletnog sistema)

Primenom HILT terapije stimulišemo regeneraciju konvertovanjem svetlosne energije u hemijsku energiju, pospešujući sintezu proteina i proliferaciju ćelija, a kao rezultat dobijamo smanjenje inflamacije (anti-inflamatorni efekat), otoka (anti edemotozni), mišićnog spazma, ukočenosti, što dovodi do reparacije tkiva i smanjenja nelagode i bola.
HILT terapiju primenjujemo kod akutnih i hroničnih lumbagija, bolnog ramena, bol u predelu lakta (golferski ili teniski lakat), petnog trna, kožnih bolesti, opekotina, kod svih akutnih i hroničnih bolnih stanja.

TECAR TERAPIJA

Tecar terapija predstavlja lokalizovanu upotrebu visokofrekventnih radiotalasa koji direktno povećavaju temperaturu dubokih tkiva na mestu primene.

Primenom tecar terapije postižemo tri biološka efekta:

 • Mikrocirkulaciju (poboljšanje cirkulacije u tkivima)
 • Biostimulaciju (podstiče se metabolizam ćelija  stimulišući stavaranje kolagena I fibroplasta)
 • Hiperaktivacija (dolazi do regeneracije tkiva, otok i bol se smanjuju)

 

Tokom tecar terapije pacijent oseća prijatnu toplotu u regiji delovanja agensa, a po završetku tretmana oseća smanjenje ukupnih tegoba I ta toplota koja se stvori ostaje do nekih dvadesetak minuta po završetku terapije. 

Tecar terapiju koristimo kod raznih stanja, kao što su bol u vratu i lumbalnom delu leđa, bolnog ramena, kao uvod u kineziterapiju ili spinalnu dekompresiju, povreda mišića i ligamenata, koksartroze, gonartroze i mnogih drugih stanja.

DRY NEEDLING

Dry needling odnosno suva punkcija je tehnika  korišćenja akupunkturnih igala u rešavanju bola i napetosti u mišićima. Zasniva se na zapadnoj anatomiji i neurofiziologiji ubadanja triger points (bolnih tački u mišićima).

Dry needling je korisna solucija kod mnogih mišićno skeletnih problema sa kojima se suočavaju ljudi svakodnevno.

Kod dry needling-a se koristi vrlo mala igla ( za jednoktratnu upotrebu ) i focus je na lečenju bola u mišićima. Kada se igla ubode mišić se trgne i opusti povećavajući fleksibilnost. Ova metoda pomaže pri oslobađanju od toksina, što utiče na smanjenje bola.

Nakon tretmana može da se javi blaga bolnost koja može da se smanji hladnim gelom, istezanjem ili toplom kupkom.

Dry needling se može primenjivati kod akutnog i hroničnog bola u vratu, leđima i ramenima, bolnih trapezastih mišića ramena, teniskog ili golferskog lakta, fibromialgija  , napetost u mišićima kao i kod drugih bolnih stanja.

SWT - SHOCKWAVE

Predstavlja savremenu neinvazivnu metodu rehabilitacije radijalnim shockwave talasima. Shockwave talasima izazivamo raspad depoa kalcijuma što dovodi do bolje vaskularizacije tretiranog tkiva. Važno je napomenuti da delovanjem swt brzo ublažavamo bolove i povećavamo pokretljivost.

Primenom swt terapije postižemo revaskularizaciju odnosno regeneraciju tkiva koje se tretira, ima analgetski efekat (ublažava i smanjuje bolove), pospešuje razvoj kolagena, ubrzava metabolizam, povećava pokretljivost i eliminiše ukočenost.

Brojna su stanja kod kojih možemo primeniti swt terapiju, a neka od najčešćih su:* Bolno odnosno smrznuto rame (golferski ili teniski lakat), plantarni fascitis i petni trn, bol i ukočenost u vratnom i lumbalnom delu ledja, fibromialgije, kalcifikati na tetivama, ligamentima i mišićima…
Takodje se swt može primenjivati i u tretmanu eliminacije celulita.

Zašto fizikalna terapija?

Unapredite fizičko stanje

Eliminišite bol i njegov uzrok

Patološka stanja koja se leče

Ortopedska stanja

Uzrok
Posle zarastanja preloma koji traju od 3 do 8 nedelja, mišići su uvek atrofirali, tkiva imaju distrofične promene, a krvni sudovi su pretrpeli dugotrajnu slabu cirkulaciju.

Lečenje
Odmah posle skidanja gipsam primenjuje se sa krio-terapija. Elektroterapija – koriste se IFS (niskofrekventne naizmenične struje) koje smanjuju otok i pospešuju brzu regeneraciju tkiva, a i smanjuju bol. Laser takođe deluje na vaskularizaciju tkiva koje je bilo pritisnuto gipsanom imobilizacijom. Kreće se sa vežbama kada i koliko lekar propiše. Važno je biti strpljiv i disciplinovan

Uzrok
Operacija kuka vrši se kada se ovaj zglob značajno ošteti kao posledica postepenih degenerativnih promena, ili kada se slomi vrat butne kosti usled pada ili kao posledica oboljenja osteoporoza. Uzrok degenerativnih promena je genetski uslovljen, ali se kod osoba koje se redovno bave fizičkom aktivnošću, smanjuje rizik od oštećenja zgloba kuka i butne kosti.

Ugradnja proteze podrazumeva hiruršku intervenciju, kojom se glava, a često sa vratom butne kosti seče i zamenjuje sa cementnim ili metalnim elementom.

Lečenje
Važno je da se sa rehabilitacijom krene što pre, po mogućstvu, odmah posle operacije. Pod nadzorom i uz pomoć terapeuta, prvog dana pacijent radi vežbe u krevetu, a već drugog dana može da stoji pored kreveta. Po izlasku iz bolnice, preporučuje se da pacijent nastavi rehabilitaciju u specijalizovanoj banji. Rehabilitacija se može obaviti i u kućnim uslovima ili ordinaciji. Ona podrazumeva, pre svega, kinezi-terapiju, a po potrebi i druge vrste fizikalne terapije (elektro, laser, magnet).

Kada se pacijent blagovremeno vežbama pripremi za hiruršku intervenciju zamene kuka, post operativna rehabilitacija je mnogo efikasnija i kraće traje.

Uzrok
Posle padova često dolazi do uganuća skočnog zgloba. U težim slučajevima se dešava i delimično ili čak potpuno cepanje ligamenta.

Lečenje
Zavisno od težine uganuća, najčešće se zglob imobiliše longetom 2 do 4 nedelje ili se odmah primenjuje fizikalna terapija. Fizikalna terapija podrazumeva ultrazvuk, laser, magnet, interferentne struje, krio masažu. U fizikalnu terapiju dodaju se i posebni programi za brže zarastanje ligamenta, njegovu elastičnost. Za brže zarastanje ligamenta primenjuju se i lekovi uz delovanje utrazvuka za meka tkiva.

Uzrok
Postoje pacijenti koji su slomili kuk ili rame, a koji ne mogu biti operisani. Najčešće je to zbog rizika od uvođenja u anesteziju, ali razlog može biti i neko drugo oboljenje.

Lečenje
Obično se misli da se ovim osobama ne može mnogo pomoći, zbog nepoznavanja mogućnosti koje nudi fizikalna medicina. Ovakva praksa je i relativno retka u Srbiji, obzirom da se najčešće radi o pacijentima u odmaklim godinama.

Fizikalna terapija, pre svega odgovarajućim vežbama, kod ovakvih pacijenata može omogućiti formiranje takozvanog pseudo-zgloba, kojim se premošćuje smanjena funkcija oštećenog zgloba. Kvalitet života ovih pacijenata se značajno uvećava usled povećanja njihove mobilnosti i mogućnosti da sami obavljaju dnevne aktivnosti i samostalno se kreću. Ovakvo stanje mora se održavati redovnim vežbama (kinezi-terapija).

Uzrok
Nastaje kao komplikacija kod različitih povreda, preloma, uganuća, opekotina, smrzotina, posle neadekvatne repoziciji slomljene kosti, neadekvatne imobilizacije posle preloma i sl. Najčešće je to oboljenje koje se naziva sudek (lat. Morbus Sudeck). Poremećajem lokalne cirkulacije, patološkim procesom zahvaćeno je osim kostiju i ostalo tkivo, koža, podkožica, mišići i tetive.

Lečenje
Fizikalna terapija kombinuje u lečenju: laser sa programom za sudek, interferentne struje sa programom za upalu mekog tkiva, magnet sa programom za biostimulaciju mekog tkiva i krio-masažu.

Ugradnja proteze podrazumeva hiruršku intervenciju, kojom se glava, a često sa vratom butne kosti seče i zamenjuje sa cementnim ili metalnim elementom.

Lečenje
Važno je da se sa rehabilitacijom krene što pre, po mogućstvu, odmah posle operacije. Pod nadzorom i uz pomoć terapeuta, prvog dana pacijent radi vežbe u krevetu, a već drugog dana može da stoji pored kreveta. Po izlasku iz bolnice, preporučuje se da pacijent nastavi rehabilitaciju u specijalizovanoj banji. Rehabilitacija se može obaviti i u kućnim uslovima ili ordinaciji. Ona podrazumeva, pre svega, kinezi-terapiju, a po potrebi i druge vrste fizikalne terapije (elektro, laser, magnet).

Kada se pacijent blagovremeno vežbama pripremi za hiruršku intervenciju zamene kuka, post operativna rehabilitacija je mnogo efikasnija i kraće traje.

Uzrok
Petni trn nastaje pri dugotrajnoj iritaciji tetive na isturenom delu tabana – peti. Obrazuje se kalcifikat koji bode meko tkivo pri oslanjanju na petu. Najčešće se javlja kod onih koji stoje, puno hodaju, kod gojaznih, pa i kod sportista.

Lečenje
Shockwave terapija je prvi izbor u lečenju, zatim primenom ultrazvučnih talasa kroz vodu, laserskom terapijom sa programom za kalcifikat i TENS terapijom protiv bola.

Uzrok
Degenerativna promena zgloba, zadebljanje pripoja mišića, kalcifikati na kostima i drugi uzroci koji dovode do velikog bola i ograničene pokretljivosti.

Lečenje
Lečenje takodje može biti bolno i radi se na smanjenju bola, sprečavanje komplikacija izazvanih neaktivnošću mišića rameno-lopatičnog pojasa i ramenog zgloba, povećanju pokretljivosti i funkcionalne aktivnosti ruke. Leči se primenom jakih ultrazvučnih talasa, laserskom terapijom sa programom za kalcifikat i TENS terapijom protiv bola.

Neurološka i neurohiruška stanja

Uzrok
Često se javljaju sa povraćanjem, ili bolom duž jedne ili obe ruke. To je znak da je ugrožen vratni deo kičme Uzrok može biti spondiloza, diskopatija, diskus hernija ili je u pitanju „menadžerski sindrom“.

Lečenje
Rešava se odabranim procedurama fizikalne terapije, posebno programiranim za tu problematiku, kombinuju se laser, magnet, ručna masaža i kinezi-terapija (vežbe).

Uzrok
Javlja se posle iritiranja hladnoćom, posle operacije na glavi ili vratu, kada često dolazi do paralize mišića jedne strane lica. Pacijent ne može da zatvori oko, da nabere čelo, da žvaće i gotovo da nema mimiku.

Lečenje
U težim slučajevima, najčešće posle operacije, neophodna je hitna fizikalna terapija da bi se izbegao operativni tretman facijalnog nerva. Fizikalna terapija kombinuje laser, magnet, elektrostimulaciju i vežbe.

Uzrok
To je upala nerva koji je pritisnut u vratnom delu kičme. Uzroci mogu biti; spondiloza, diskopatija, diskus hernija ili je u pitanju „menadžerski sindrom“. Posledica je dugotrajnog nelečenja.

Lečenje
Fizikalna terapija se primenjuje na vratu, ramenom pojasu i duž ruke. Vrlo je važno da se odmah tretiraju i uzroci i posledice. Rešava se odabranim procedurama fizikalne terapije, posebno programiranim za ta oboljenja, pri čemu se kombinuju laser, elektrotroterapija, magnet, ručna masaža i kinezi-terapija (vežbe).

Uzrok
Javlja se kao posledica slabije pokretljivosti, nošenja tereta, nepravilnog vežbanja, izlaganja hladnoći, dugotrajnog sedenja ili stajanja, slabe muskulature, a vrlo često te osobe imaju skoliozu (kriva kičma), deformitet zaostao iz detinjstva. Uzrok može biti spondiloza, disk artroza, diskus hernija.

Lečenje
Poželjno je uraditi RTG ili snimak magnetnom rezonancom, prema zahtevu lekara. Leči se pimrenom kombinovane fizikalne terapije: laser, elektroterapija, magnet, ručna masaža i kinezi-terapija (vežbe). Kada je uzrok diskus hernija primenjuje se i metoda trakcije kičmenog stuba na delu na kome se nalazi diskus hernija.

Uzrok
Radi se o upali nerva čiji je koren u krstima i bol može da se spušta do palca ili malog prsta stopala (išijas). Osnovni problem je u kičmenom stubu. Moguća oboljenja su: spondiloza, diskopatija, diskus hernija ili je u pitanju „menadžerski sindrom“.

Fizički problem nastaje kao posledica položaja pri sedenju (najčešće za kompjuterom) koji je neprirodan i prinudan i može izazvati probleme u lokomotornom sistemu. Zbog bola koji je neprijatan, traži se bolji položaj koji je patološki, pa se problem proširuje na lumbalnu kičmu.

Lečenje
Fizikalna terapija kombinuje više agenasa: elektroterapija, laser, magnet, ručna masaža i kinezi-terapija (vežbe). Kada je uzrok diskus hernija primenjuje se i metoda trakcije kičmenog stuba na mestu na delu na kome se nalazi diskus hernija. Ona je obavezno praćena elektro- i lasero- terapijama kojima se revitalizuje zatečeno stanje.

Uzrok
Radi se o prolapsu diskusa (diskus hernija) koji pritiska kičmenu mozdinu i koren nerva koji podize stopalo (n. peroneus).

Lečenje
Palo stopale leči se elektrostimulacijom nervus peroneus-a, trakcijom kičme na nivou prolapsa, elektro, lasero i UZ terapijom.

Uzrok
Nastaje kao posledica dugotrajnog pritiska diskusa u prolapsu na koren senzitivnog nervnog vlakna. Vlakno polako odumire i na površini kože, obično butina, dlanova ili stopala, smanjuje se osetljivost na nadražaj.

Lečenje
Pošto je ovde reč o oboljenju diskus hernija, kako i kod drugih bolesti sa istim uzrokom, u lečenju se primenjuje: trakcija kičme, laserska terapija (biostimulacija), kao i elektrostimulacija i dijadinamične struje, sa posebnim programima za neuropatiju, kojima se stimuliše umrtvljeni nerv.

Uzrok
Trnjenje u stopalima ili na prstima šaka je jedna od manifestacija diskus hernija ili protruzije discusa na više nivoa kičmenog stuba.

Lečenje
Leči se kao ostale diskus hernije, trakcijom kičme, stimulacijom laserom, elektrostimulacijom i dijadinamičkim strujama, prema posebnom programu za neuropatiju.

Uzrok
Jedan od uzroka inkontinencije može biti diskus hernija, koja vrši pritisak na kičmenu moždinu u nivou centra za kontrolu bešike.

Lečenje
Ovo stanje leči se kontrolisanom trakcijom kičme na nivou na kome je diskus izašao iz ležišta, elektroterapijom , lasero terapijom i izlečeno stanje održava se kinezi terapijskim vežbama.

Uzrok
Posle šloga najčešće nastaje slabost jedne ruke, vrlo često cele strane tela ili čak slabost jedne strane tela i nemogućnost govora. Pacijent je svestan, ali ne može da koordiniše pokrete svojom voljom, a često ne može ni da hoda.

Lečenje
Rehabilitacijom kinezi terapijom pacijentu se postepeno poboljšava stanje, vraća funkcija gornjih i donjih ekstremiteta, vraća normalan hod, koordinacija pokreta i snaga mišića. Vrlo je važno sa rehabilitacijom krenuti odmah posle šloga (sutra dan). Leči se upornošću, svakodnevnim vežbama sa posebno obučenim fizio-terapeutom.

Reumatološka stanja

Uzrok
Giht počinje naglo, obično u toku noći, sa izuzetno jakim bolom u zglobu, toliko jakim da bolesniku i dodir pokrivača pobuđuje izrazito bolnu senzaciju. Najčešće je zahvaćen samo jedan zglob, obično na nožnom palcu.

Uzrok bolesti povezuje se sa ishranom, većim unosom proteina, tj. jakog mesa, mlečnih proizvoda, jaja i dr

Lečenje
Giht se u Srbiji pretežno leči lekovima, primenom nestereoidnih antiinflamatornih reumatika, jer nije dovoljno poznato da se dijetom i fizikalnom medicinom postižu bolji rezultati u kraćem vremenu i bez štetnih dejstava jakih lekova.

Uzrok
Osteoporoza se najčešće javlja kod žena posle menopauze i tada govorimo o primarnoj osteoporozi. Kada se osteoporoza javi kao posledica drugih oboljenja ili dugotrajne primene lekova koji izazivaju demineralizaciju kostiju, govorimo o sekundarnoj osteoporozi. Senilna osteporoza se javlja i kod muškaraca i kod žena posle 75. godine života.

Lečenje

Kod osteoproroze je važno na vreme uspostaviti dijagnozu stepena gustine kostiju (metod denzitrometrije) i odmah pristupiti lečenju.
Osteoporozu se može zaustaviti ili usporiti uz odgovarajući režim koji podrazumeva:

 • medikamente
 • promenu ishrane
 • povećan unos kalcijuma
 • fizičku aktivnost koja pospešuje metabolizam kostiju

Uzrok
Dijabetična polineuropatija je oboljenje perifernih živaca uzrokovano šećernom bolešću.
Najčešći simptomi su: paljenje, sevanje ili mravinjanje po nogama, naročito tabanima, povremeni ili stalni utisak utrnulosti ili tuposti, osećaj da su noge u čizmama ili čarapama. Mogu da postoje i stalni žareći nadražaji i jaki bolovi, a hodanje je često mučno i bolesnici ga opisuju kao hodanje po „uglju“. Može da se javi i intenzivan, sevajući bol u stopalima ili nogama.

Lečenje
Neophodno je što ranije otkriti početak polineuropatije kod bolesnika sa šećernom bolešću, kada još nije došlo do definitivnog oštećenja živaca i kada se primenom adekvatne terapije taj proces može zaustaviti.
Leči se fizikalnim terapijama -Tens strujama koje idu ispred vlakna za bol, laserom sa programom za neuropatiju i magnetom koji ima ima program za smirivanje nadražaja mekog tkiva.

Uzrok
To je hronično, progresivno, zapaljensko oboljenje koštanog sistema. Prvo zahvata krsno-bedreni deo, širi se na ligamente i veziva uz kičmeni stub. Zapaljensko polje zatim okoštava i kičma se savija u napred kruta i nepokretna. Bolest napreduje u naletima i postepeno prelazi i na periferne zglobove. Kasnije nastaju promene na očima, srcu, plućima i organima za varenje. Razvija se 10 do 25 godina.

Lečenje
Fizikalnom terapijom pruža se mogućnost usporavanja napredovanja ovog oboljenja. Leči se ultrazvučnom terapijom, specijalnim programom za Behterew-u bolest, kinezi-terapijama, odnosno vežbama koje terapeut radi sa pacijentom i povećava mu obim pokretljivosti svakog segmenta kičmenog stuba.To je, pored lekova, jedini način da se uspori napredovanje ove izuzetno teške i fatalne bolesti.

Uzrok
Bolest nastaje kao posledica degenerativnih promena na zglobnoj hrskavici. Umesto nje se javlja koštani čvorić na rubu kosti koji smanjuje pokretljivost zgloba. To se javlja na svim zglobovima šake i smanjuje pokretljivost prstiju, hvatanje predmeta i držanje predmeta u šaci. Ne utiče na opšte zdravstveno stanje pacijenta, ali mu znatno otežava svakodnevni život.

Lečenje
Leči se ultrazvučnom terapijom, posebnim programom za ovu vrstu oboljenja – zvuk se prenosi kroz vodu i smanjuje upalu i deformitet. Vežbama se povećava i održava pokretljivost malih zglobova.

Uzrok
Najšešći uzrok smanjene pokretljivosti su degenerativne zapaljenske hronične bolesti. Javljaju se u toku života i ograničavaju pokretljivost, sposobnost samozbrinjavanja, samostalnost i samopouzdanje.

Lečenje
Leči se doziranim i individualno propisanim vežbama. Prvo uz pomoć terapeuta a kasnije i samostalno.

Uzrok
Bolest nastaje kao posledica degenerativnih promena na zglobnoj hrskavici. Zahvata sve periferne zglobove (kolena, kukove, rame, prste, kosti stopala), a često i više odjednom. Uzroci su mikrotraume, preterano opterećenje zgloba, bavljenje jednostranim sportom, gojaznost, nepravilno srastao prelom, deformitet, slabost mišića, a na drugoj strani, genetika, starost, nepravilna ishrana i smanjena fizička aktivnost.

Lečenje
Leči se fizikalnom terapijom. Programi za degeneraciju i bolove u zglobovima na ultrazvuku, laseru, interferentnim strujama i magnetu daje odlične rezultate, smanjuju bol i povećavaju funkcionalnost zgloba.

Uzrok
To je poremećaj koji se manifestuje bolovima po celom telu. Pored bolovima u leđnim mišićima javlja se jutarnja ukočenost, glavobolje, depresija i umor, teškoće sa spavanjem, trnjenje u rukama i nogama, nemirne noge, osetljivost na zvuk, svetlo ili promenu temperature. Često se javlja udruženo sa drugom bolesti. Od fibrobimijalgije češće oboljevaju žene.

Lečenje
Leči se terapijskom masažom, fizikalnim tretmanom protiv bola u bolnim zonama, magnetom sa programom za lečenje fibromijalgije, kinezi-terapijskim vežbama koje su umereno aerobne.

Pedijatrijska stanja

Uzrok
Najčešća posledica naglog rasta i nepravilnog sedenja je pogrbljenost kičme, koja se naziva kifoza.

Krivljenje kičme u stranu, u jednoj ili dve ravni, manifestuje se kao “spušteno rame“ i zove se skolioza. Skoliozama se ne zna uzrok, ali najčešće je neko od roditelja ima. U zapuštenim slučajevima može doći i do operacije.

Slabi stomačni mišići dovode do prenaglašene krivine kičme u delu krsta, što je lordoza.

Lečenje
Ovi deformiteti se mogu izlečiti ukoliko se lečenju pristupi u začetku. U suprotnom, kičma može ostati kriva za čitav život, a u najtežim slučajevima, neophodna je i operacija, koja podrazumeva privremenu ugradnju metalnih šina – fiksatora, kojima se kičma drži u ispravnom položaju.

Lečenje se vrši korektivnim vežbama, specifičnim za svaki pojedini deformitet. Princip vežbanja je da se ciljano jačaju slabi mišići, a istežu skraćeni mišići. Setovi vežbi podrazumevaju vežbe disanja, vežbe za jačanje trbušne i leđne muskulature.

Uzrok
Deformitete stopala roditelji najčešće primete tako što uoče da dete ima problem sa obućom. Obuća žulja, steže, a dete kad hoda “vuče noge“ i tu obuću jako brzo pocepa. Kod ravnih tabana spušten je središnji luk tabana ili skoro cela površina tabana kojim se stopalo oslanja na podlogu. Dete nema tegoba.

Zbog loše statike tela, postepeno može nastati skolioza.

Lečenje
Ravni tabani se koriguju setom vežbi koje su prilagođene uzrastu deteta i njegovim sposobnostima. Važno je da roditelj sarađuje podjednako kao i dete.

Utisci pacijenata

"Posle samo jednog tretmana kod Nenada resila sam problem sa kicmom, tretman je potpuno bezbolan , zato ako imate bolove kao ja pravac Kiro - fizikal jer bol ne prolazi sam od sebe. Sve preporuke pozdrav."

  Ivana Zdravković

  "Tim strucnjaka koji veoma uspesno i brzo resava probleme.Sve pohvale i preporuke!"

   Marijana Lazić
   Marijana Lazić

   "Savrsena usluga, strucan tim, prijatna atmosfera, ljubazni. Toplo preporucujem."

    Milos Lukić
    Milos Lukić

    U SIGURNIM STE RUKAMA