Smrznuto rame je skup simptoma kod kojih se javlja bol i ukočenost u zglobu ramena. Usled toga dolazi do ograničene pokretljivosti ramena što otežava izvođenje svakodnevnih aktivnosti u medicinskoj literaturi smrznuto rame se naziva “Periartritis humeroscapularis”

Smrznuto rame se najčešće sreće kod osoba u dobi izmedju 40 i 60 godina života. Žene su sklonije ovom sindromu.

Sam rameni zglob je sam po sebi veoma složen po svojoj anatomskoj konfiguraciji i iz tog razloga je jako važno na vreme prepoznati simptome i blagovremeno reagovati.

Kod smrznutog ramena dolazi do stvaranja stranog vezivnog tkiva unutar i na samoj zglobnoj kapsuli koje je neelastično i kruto te samim tim zauzimaju prostor zglobne kapsule i na taj način smanjuju pokretljivost zgloba, a usled smanjene pokretljivosti nastaje “smrznuto rame”.